PRIVATUMO POLITIKA

Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta ir galioja nuo:
2019 m. vasario 16 d.

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Prašome atidžiai perskaityti šį dokumentą prieš apsilankydami https://e-atostogos.lt svetainėje (toliau - Svetainė) ir (ar) pasinaudodami e-atostogos.lt produktais ir paslaugomis (toliau - Platforma).
  • Svetainė yra įmonės internetinis puslapis, skirtas pristatyti įmonės paslaugas ir kainas, įmonės reklamą, naujienas ir kontaktinę informaciją Internete Svetainės lankytojams (toliau – Lankytojams).
  • Platforma yra modernus SaaS HRM produktas bei susijusios paslaugos, skirtos darbuotojų atostogų planavimui ir valdymui, kurios teikiamos Klientų vardu registruotiems vartotojams (toliau – Vartotojams).
 2. UAB “Metasistemos” gerbia asmens privataus gyvenimo teisę ir yra įsipareigojusi laikytis visų Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su privatumu, taip pat atitinkamoje Privatumo politikoje išdėstytų principų.

SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

 1. Svetainėje gali būti kaupiami Lankytojų naršymo duomenys, išsaugomi slapukai (angl. cookies) bei fiksuojama Lankytojo įvesta registravimosi formoje užpildyta kontaktinė informacija. Toks duomenų rinkimas reikalingas Svetainės funkcionalumui pagerinti, taip pat įmonės klientų kontaktų sąrašui sudaryti.
 2. UAB “Metasistemos” yra ES ir Lietuvos asmens duomenų įstatymo tikslais tvarkomų Lankytojų duomenų valdytojas. Lankydamasis Svetainėje Lankytojas pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su Svetainės Privatumo politika, ją suprato ir su ja sutinka.
 3. W1. ASMENS DUOMENYS

 4. UAB “Metasistemos” saugo ir tvarko asmens duomenis, kuriuos Lankytojas atsakingu būdu teikia per svetainę, el. laišku ir (arba) Svetainės kontaktų formą savo verslo tikslais - paslaugų teikimo, marketingo, paslaugų gerinimo ir t.t.
 5. Lankytojas gali lankytis Svetainėje ir nesuteikęs apie save jokių asmens duomenų. Tačiau, jeigu Lankytojas registruojasi Svetainėje, UAB “Metasistemos” prašo pateikti tam tikrus asmens duomenis - el. pašto adresą, skyriaus ar įmonės pavadinimą ir t.t.
 6. UAB “Metasistemos” pasilieka teisę naudoti el. pašto adresus, telefono numerius ar kitą Svetainės Lankytojo pateiktą kontaktinę informaciją, siekiant teikti paslaugas, techninę pagalbą Lankytojui, gerinti Svetainės funkcionalumą, taip pat marketingo tikslais, siekiant informuoti Lankytojus apie jau teikiamų Paslaugų pasikeitimus, naujas ar papildomas, susijusias Paslaugas ir kitas naujienas. Lankytojas turi teisę atsisakyti naujienlaiškių ir kitų marketingo tikslais siunčiamų laiškų susisiekdamas žemiau nurodytais kontaktais.
 7. UAB “Metasistemos” tretiesiems asmenims neatskleidžia ir neparduoda Lankytojo asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai nurodoma šioje Privatumo politikoje. UAB “Metasistemos” gali dalintis Lankytojų įvestais duomenimis savo organizacijoje, įskaitant UAB “Metasistemos” darbuotojus, rangovus, subrangovus ir (arba) trečiąsias šalis, jei to reikia duomenų tvarkymui.Susijungimo, įsigijimo ar reorganizavimo atveju UAB “Metasistemos” turi teisę parduoti ar perduoti asmens duomenis savo dukterinėms įmonėms, filialams ar net trečiajai šaliai. Lankytojas bus informuotas apie tokį perdavimą elektroniniu paštu.
 8. Svetainės Lankytojo kontaktinių duomenų pateikimas/siuntimas Svetainėje reiškia aiškų Lankytojo sutikimą dėl galimo šių duomenų tvarkymo Svetainės Privatumo politikoje numatytais tikslais arba perdavimo aukščiau aprašytais būdais. Prašome nesinaudoti Svetaine arba nepateikti asmens duomenų, jeigu nesutinkate.
 9. W2. SLAPUKAI (Cookies)

 10. https://e-atostogos.lt internetinė Svetainė, kaip ir beveik visos šiuolaikinės svetainės, naudoja slapukus (angl. "cookies"). Slapukai - tai maži tekstiniai failai, saugantys nedidelį kiekį informacijos. Jie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje internetinės svetainės apsilankymo metu. Vėlesnių apsilankymų metu slapukai persiunčiami iš Jūsų kompiuterio į tą pačią, arba į kitą tą patį slapuką naudojančią svetainę. Tokiu būdu svetainė gali atpažinti Lankytoją. Daugiau apie slapukus galite sužinoti Wikipedijoje.
 11. https://e-atostogos.lt Svetainėje slapukai naudojami šiais tikslais:
  • Sesijų valdymui – slapukai perneša informaciją apie svetainės Lankytoją tarp puslapio užkrovimų, arba vaikštant tarp skirtingų tas pačios svetainės puslapių.
  • Individualizavimui – slapukuose taip pat saugoma informaciją apie Lankytojų nustatymus ir pasirinkimus.
  • Žalingų veiksmų prevencijai – slapukuose esanti informacija padeda serveriui atpažinti piktybiškas atakas.
  • Lankytojų elgsenos tyrimui – slapukai būtini norint pažinti lankytojų elgesį Svetainėje, ir padeda redaktoriams gerinti Svetainės funkcionalumą, informacijos pateikimo formą bei turinį.
  • Marketingui ir rinkodarai – svetainėje naudojami įrankiai (tokie, kaip Googe Analytics, Google Maps arba Google Adwords) naudoja slapukus turinio individualizavimui.
 12. Jau atsisiųstus slapukus peržiūrėti bei slapukų saugojimo taisykles keisti galite konfigūruodami savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos sužinosite adresais cookies.insites.com arba www.allaboutcookies.org
 13. Atkreipkite dėmesį, jog panaikinę Svetainės slapukus, galimai prarasite galimybę naudotis visomis arba dalimi svetainės funkcijų.
 14. W3. SAUGUMAS

 15. UAB “Metasistemos” siekia užtikrinti aukščiausią duomenų apsaugą. Atitinkamos organizacines ir technines priemones yra taikomos siekiant apsaugoti ir sumažinti rizikas. Saugumo sumetimais, Svetainė naudoja tik saugų šifruotą tinklinį ryšį. Programinės įrangos serveris gali būti pasiekiamas tik galiojančiu Secure Sockets Layer (SSL) sertifikatu apsaugotu HTTPS protokolu.
 16. W4. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 17. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti, ištrinti ar ištaisyti asmens duomenis, taip pat nesutikti su šių duomenų tvarkymu. Tačiau, jei pašalinami Lankytojo asmeniniai duomenys, UAB “Metasistemos” negalės susisiekti su Svetainės Lankytoju.
 18. Duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi rinkodaros ar bet kokiais kitais šioje Privatumo politikoje numatytais tikslais. Asmens duomenys tokiais tikslais bus nebetvarkomi.
 19. Jei norite pasinaudoti šiomis teisėmis , kreipkitės toliau nurodytais adresais.

PLATFORMOS PRIVATUMO POLITIKA

 1. UAB “Metasistemos” teikia Atostogų planavimo ir valdymo sistemos nuomos paslaugas savo Klientams. E-atostogos.lt Platformoje Klientai gali kaupti, analizuoti, modifikuoti ir trinti savo įmonės darbuotojų duomenis. E-atostogos.lt Platforma yra moderni SaaS HRM sistema, skirta padaryti tokį darbą daug efektyvesniu, saugesniu ir patogesniu, taip taupant Vartotojo laiką, padedant priimti geresnius verslo sprendimus bei sumažinant verslo kaštus.
 2. Jeigu Klientas kuria Platformoje paskyrą, UAB “Metasistemos” prašo pateikti Kliento duomenis, kuriuose gali būti ir asmens duomenų: vardą, pavardę, įmonės pavadinimas, įmonės kodas, įmonės adresas, kreditinės kortelės informacija, įmonės vadovo ir įmonės kontaktinio asmens el. paštas ir kitą reikalingą informaciją. Šių duomenų atžvilgiu UAB “Metasistemos” yra duomenų valdytojas. Kliento duomenis naudojame paslaugų teikimo, techninės pagalbos ir administravimo, sąskaitų išrašymo tikslais.
 3. Kliento įvestų ir saugomų e-atostogos.lt Platformoje darbuotojų asmens duomenų atžvilgiu, Klientas (Jūs) yra asmens duomenų valdytojas, o UAB “Metasistemos” – duomenų tvarkytojas, tvarkantis e-atostogos.lt Platformoje esančius duomenis tik pagal Klientų įgaliojimus ir nurodymus ir tik jo nustatytais tikslais. Būdama duomenų tvarkytoja, UAB “Metasistemos” visada pasirašo su Klientu, kaip duomenų valdytoju, Duomenų tvarkymo sutartį, kuri yra sudedamoji Paslaugų teikimo sąlygų dalis. Bet kokie duomenys, kuriuos Klientas sukelia į e-atostogos.lt platformą, yra tvarkomi griežtai pagal Duomenų tvarkymo sutartį ir tik pagal Kliento įgaliojimus ir nurodymus.
 4. Būdama duomenų tvarkytoja, UAB “Metasistemos” netvarko asmens duomenų jokiais kitais tikslais ir priemonėmis nei nustatyta Sutartyje su Klientu, kaip duomenų valdytoju.
 5. Užsisakęs ir naudodamasis Platforma, Klientas pripažįsta ir patvirtina, kad susipažino su Platformos Privatumo politika, ją supranta ir su ja sutinka.
 6. P1. ASMENS DUOMENYS

 7. E-atostogos.lt Platformoje Klientas saugo ir tvarko asmens duomenis, kuriuos atsakingu būdu įveda į Platformą įvairiais būdais, įskaitant duomenų įvedimą formomis, įkeliant iš failų ar išorinių sistemų.
 8. UAB “Metasistemos” įgyvendina tinkamas fizines, organizacines ir technines priemones, skirtas:
  • Apsaugoti e-atostogos.lt platformoje laikomus duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto duomenų tvarkymo, tame tarpe atskleidimo, pakeitimo, sunaikinimo ar prieigos prie jų.
  • Užtikrinti, kad priėjimą prie asmens duomenų turėtų tik įgalioti asmenys ir tik tuo metu, kai tai būtina.
  • Įgyvendinti sisteminius mechanizmus, skirtus duomenų iškraipymų ar praradimų prevencijai, aptikimui ir atstatymui.
  • Užtikrinti reikalingą darbuotojų kompetenciją saugumo srityje.
 9. Būdama duomenų tvarkytoja, UAB “Metasistemos” deda visas pastangas užtikrinti šioje Platformoje saugomų Kliento valdomų duomenų saugumą ir konfidencialumą:
  • UAB “Metasistemos” deda visas pastangas, kad UAB “Metasistemos” darbuotojai, subrangovai, trečiosios šalys ar pašaliniai asmenys negalėtų prieiti prie Platformoje Vartotojo saugomų duomenų ir tų duomenų tvarkyti, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas duoda nurodymus juos tvarkyti.
  • UAB “Metasistemos” neatskleidžia tvarkomų duomenų jokiems subjektams be duomenų valdytojo nurodymo, nebent Duomenų tvarkytoją atitinkami įstatymai įpareigoja elgtis kitaip.
  • UAB “Metasistemos” informuoja ir perduoda duomenų valdytojui gautus duomenų subjektų ar valstybinių institucijų, tokių kaip policija, prašymus atskleisti tvarkomus duomenis, pati į tokius prašymus neatsakydama, išskyrus tuos atvejus, kai Duomenų tvarkytoją atitinkami įstatymai įpareigoja elgtis kitaip.
  • UAB “Metasistemos” Duomenų tvarkymo sutartis yra neatsiejama Sutarties su Vartotoju dalis. Tais atvejais, kai kokia nors šios Platformos Privatumo politikos nuostata prieštarauja Duomenų Tvarkymo Sutarčiai, galioja Duomenų Tvarkymo Sutarties nuostata.
 10. P2. SLAPUKAI (Cookies)

 11. E-atostogos.lt Platforma, kaip ir beveik visos šiuolaikinės Internetinės sistemos, naudoja slapukus (angl. "cookies"). Slapukai - tai maži tekstiniai failai, saugantys nedidelį kiekį informacijos. Jie išsaugomi Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje internetinės svetainės apsilankymo metu. Vėlesnių apsilankymų metu slapukai persiunčiami iš Jūsų kompiuterio į tą pačią, arba į kitą tą patį slapuką naudojančią svetainę. Tokiu būdu svetainė gali atpažinti Klientą. Daugiau apie slapukus galite sužinoti Wikipedijoje.
 12. E-atostogos.lt Platformoje slapukai naudojami šiais tikslais:
  • Sesijų valdymui – slapukai perneša informaciją apie Platformos Klientą tarp puslapio užkrovimų, arba vaikštant tarp skirtingų tos pačios Platformos puslapių.
  • Individualizavimui – slapukuose taip pat saugoma informaciją apie Kliento nustatymus ir pasirinkimus.
  • Žalingų veiksmų prevencijai – slapukuose esanti informacija padeda serveriui atpažinti piktybiškas atakas.
 13. Platformoje slapukai nėra naudojami marketingui, rinkodarai ar Vartotojo tyrimui.
 14. Platformoje nėra naudojami trečiųjų šalių slapukai, ir Platformos slapukai nėra perduodami trečiosioms šalims.
 15. Jau atsisiųstus slapukus peržiūrėti bei slapukų saugojimo taisykles keisti galite konfigūruodami savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos sužinosite adresais cookies.insites.com arba www.allaboutcookies.org
 16. Atkreipkite dėmesį, jog panaikinę Svetainės slapukus, galimai prarasite galimybę naudotis visomis arba dalimi Platformos funkcijų.
 17. P3. SAUGUMAS

 18. E-atostogos.lt Platforma ir joje saugomi duomenys fiziškai laikomi tik saugiuose moderniuose AWS duomenų centruose Europos Sąjungos teritorijoje (Vokietijos Federatyvinėje Respublikoje).
 19. UAB “Metasistemos” siekia užtikrinti aukščiausią duomenų apsaugą įvairiais lygiais, todėl rūpestingai taiko atitinkamas daugybines organizacines ir technines priemones, bei nuolat jas vysto ir tobulina atsižvelgiant į naujausias pasaulines rekomendacijas bei praktikas. E-atostogos.lt Platformos Klientai gali susipažinti su pagrindinėmis Platformoje taikomomis apsaugomis Duomenų Saugumo apraše.
 20. P4. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

 21. E-atostogos.lt Platforma suteikia platų funkcionalumą Klientui, kaip duomenų valdytojui, kad šis galėtų įgyvendinti savo pareigas duomenų subjektų atžvilgiu.
 22. Pranešimai tiesioginės rinkodaros tikslais Kliento nurodytais kontaktais gali būti siunčiami tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai.
 23. ĮMONĖS PAVADINIMO IR LOGOTIPO NAUDOJIMAS

 24. Klientas, besinaudojantis e-atostogos.lt Platforma, sutinka, kad jo, kaip UAB “Metasistemos” Kliento, įmonės pavadinimas ir/ar logotipas Paslaugų teikimo metu gali būti atskleistas ir naudojamas UAB “Metasistemos” tiesioginės rinkodaros tikslais, nurodomas įmonės svetainėse, reklaminėje medžiagoje ir pan. (pavyzdžiui nurodant, kad Klientas naudojasi UAB “Metaisistemos” teikiamomis Paslaugomis).
 25. PRIVATUMO POLITIKOS KEITIMAS

 26. UAB “Metasistemos” pasilieka teisę savo nuožiūra keisti Privatumo politikos nuostatas. Pakeitimai įsigalioja iš karto, pranešus Lankytojui/Vartotojui el. paštu arba paskelbus svetainėje adresu: www.e-atostogos.lt/privatumopolitika.html
 27. Tolesnis Svetainės ir Platformos naudojimas po bet kokių Privatumo politikos pakeitimų reiškia, kad Jūs sutinkate su Privatumo politikos pakeitimais. Jūs turite pareigą įsitikinti, jog esate susipažinęs su naujausia Privatumo politikos versija.
 28. Paskutinė galiojanti šio dokumento versija yra pasiekiama adresu: www.e-atostogos.lt/privatumopolitika.html
 29. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 30. Visoms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčai dėl UAB “Metasistemos” internetinės Svetainės ar Paslaugų naudojimo ar nesinaudojimo bei Privatumo politikos nuostatų, bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus.

Susisiekite su mumis

Bet kokie klausimai, prašymai ir pasiūlymai, susiję su šia Privatumo politika, gali būti siunčiami UAB “Metasistemos” el. paštu: info@hcm.lt.
UAB “Metasistemos” kontaktai
Įmonės kodas: 304435113
Adresas: J. Galvydžio g. 5, LT-08236 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 600 12 86 5
El. paštas: info@hcm.lt